HTML

Bemutatkozás

Örvényesi Rita marketing coach vagyok. Marketing-folyamatokat és szervezeteket támogatok egyéni és team-cochinggal. Erős, megbízható, gyakorlatias és a kihívásokat kedvelő coachként hatékony és megtérülő coaching folyamatokra törekszem.

Bővebben »

Munkamódszerem

A Verto elnevezés a latin "vertere" szóból származik. A jelentése fordul. A Verto Coaching nevéhez hűen arra törekszem, hogy fordulatot hozzak a coaching-partner életébe. Tudatos emberi és munkakapcsolatot felépítve, együtt gondolkozva, odafigyelve inspirálom, katalizálom őt saját, rejtett képességeinek, készségeinek feltárására, fejlesztésére.

Bővebben»

Önismret

"Lassan haladok, de sohasem hátrafelé." Abraham Lincoln szavai mindannyiunk számára biztatást jelenthetnek. Az önismeret útján elindulni nehéz csak, kezdetben lassan lépegetünk, bizonytalanul és félve ismerkedünk saját érzelmeinkkel, gondolatainkkal. Ahogy haladunk előre, egyre többet és többet szeretnénk tudni magunkról, s megértjük, hogy az önismereti vizsgálódás egész életünkön át tart.

A vezetői készségek

2011.07.08. 07:35

Az előző bejegyzésben több kérdést is feltettem gondolatébresztőként a vállalkozást elhagyni, átadni kívánó cégalapítóknak, vállalkozóknak. Minden kérdés arra irányult, hogy az utódként kiválasztott ember rendelkezik-e a vezetéshez szükséges képességekkel, készségekkel. Mik  a vezetői készségek? Dióhéjban összefoglalom őket.

 

 

1. A tervezői és szervezői készség tudatos és jó időgazdálkodást, a feladatok, prioritások megállapítását és a rendelkezésre álló erőforrások megteremtését és hatékony felhasználását jelenti. Magában foglalja a célok és alternatívák meghatározását, mások készségeinek és tehetségének felismerését.

2. Az információkezelési készség - az elnevezésből adódóan - az információk megszerzésének módját, azok feldolgozását, szűrését, priorizálását és újraosztását jelenti. De magában foglal olyan készségeket is, mint az emlékezet, a kérdezés, a koncentráció vagy a problémafelismerési és megfigyelési készség.

3. A képzési készség nem más, mint a tanácsadás, a szaktudás átadása, a konzultáció, a magyarázat vagy a feladatokra való felkészítés. Természetesen a mások fejlesztése és az önfejlődéshez való hozzájárulás, az erre való biztatás is fontos vezetői tulajdonság.

4. Az előadói készség a szerepléssel van kapcsolatban. A vezetőnek tudnia kell előadni, beszédet tartani, lelkesíteni vagy bemutatni valamit. Ide tartozik a tárgyalások, ülések vagy akár rendezvények levezetése is.

5. Az önérvényesítési készségek közül a legfontosabb a dicséret, az elismerés és a nagyrabecsülés kifejezésének képessége. Az információ és a segítség, támogatás kérése is ebbe a csoportba tartozik. Éppúgy, mint a kritikára való reagálás, az eltérő véleményre való reagálás vagy az eltérő álláspont, a nemtetszés közlése. A sokak számára nehéz "nem"-et mondás is az önérvényesítés része. A saját érzelmek felismerése és tudatosítása mellett fontos önérvényesítő készség mások érzéseinek és véleményének elfogadása.

6. A kommunikációs készség a másokra való odafigyelést (animadverto), a meghallgatást és a hallott információk összefoglalását, tömörítését, átadását jelenti. A kiváló kommunikációs készségű vezető nem csak szóban, hanem írásban és idegen nyelven is képes gondolatait közölni, utasítani, egyértelmű és világos instrukciókat adni vagy mondanivalóját megosztani a közönséggel. A tartalmas beszélgetések és a jó interjúk is a fejlett kommunikációs készséget feltételeznek.

7. A  fejlett és magas szintű interperszonális készséggel bíró vezető képes másokat megérteni, elfogadni, bátorítani, támogatni. Tud korrekt visszajelzést adni, mások teljesítményét értékelni. Képes kifejezni saját érzéseit, de kordában is tudja tartani őket. Gyorsan felismeri a helyzetet vagy egy ember képességeit és viselkedését. Jó csapatjátékos, törődik csapatának tagjaival, szükségleteiket felismeri és elébük megy

8. A vállalkozó és vezetési készségek a legszerteágazóbbak. A munkaerő toborzásától kezdve a csapatépítésen át a fejlesztésig és az ellenőrzésig felöleli a vezető személyzeti feladatait. A döntéshozatal, a krízisek kezelése, az új célok kijelölése, új feladatok generálása és a változások elősegítése vagy a stressz kezelése is vezetési készségek. Éppúgy, mint a kockázatvállalás, azaz a vállalkozás maga.

Ön szerint melyik a legfontosabb?

 

Címkék: kommunikáció változás motiváció eredmény vállalkozás képesség cél konfliktus coaching odafigyelés vezető coach készség kis és középvállalat