HTML

Bemutatkozás

Örvényesi Rita marketing coach vagyok. Marketing-folyamatokat és szervezeteket támogatok egyéni és team-cochinggal. Erős, megbízható, gyakorlatias és a kihívásokat kedvelő coachként hatékony és megtérülő coaching folyamatokra törekszem.

Bővebben »

Munkamódszerem

A Verto elnevezés a latin "vertere" szóból származik. A jelentése fordul. A Verto Coaching nevéhez hűen arra törekszem, hogy fordulatot hozzak a coaching-partner életébe. Tudatos emberi és munkakapcsolatot felépítve, együtt gondolkozva, odafigyelve inspirálom, katalizálom őt saját, rejtett képességeinek, készségeinek feltárására, fejlesztésére.

Bővebben»

Önismret

"Lassan haladok, de sohasem hátrafelé." Abraham Lincoln szavai mindannyiunk számára biztatást jelenthetnek. Az önismeret útján elindulni nehéz csak, kezdetben lassan lépegetünk, bizonytalanul és félve ismerkedünk saját érzelmeinkkel, gondolatainkkal. Ahogy haladunk előre, egyre többet és többet szeretnénk tudni magunkról, s megértjük, hogy az önismereti vizsgálódás egész életünkön át tart.

Hogyan zajlik egy coaching-folyamat?

2011.02.06. 08:49

Ha a coaching folyamatát valamihez hasonlítanom kellene, akkor az egy kis zúgó lenne egy folyón. A víz áramlik, kövek akadályozzák a szabad folyást, de a víz ereje a meghatározó. Az akadályokat kikerüli, áttöri vagy idővel elmossa. A zúgó megtöri a megszokott medret, felszabadítja a folyó hatalmas energiáit. Valami változik, az áramlat s a történések felgyorsulnak, örvények és hullámok keletkeznek. Idővel az áramlat lassul, a víz folyása megnyugszik, de az akkor már egy új meder.

Az ügyfél és coacha számára az első közös lépés a megállapodás. Rögzíteniük kell azokat az eredményeket, melyeket az ügyfél elérni szeretne, s melyek iránt elkötelezett. A célok kitűzése fontos, hiszen erre épül a coaching folyamata.  A coach az ügyfélhez, a helyzethez és a feldolgozandó problémához választ módszertant, de legfontosabb eszköze az elfogadás, az értő figyelem és meghallgatás.  A folyamat előrehaladtával az ügyfél megtalálja a gondok okát, a kitűzött célhoz vezető utat, a megoldási lehetőségeket. A coach támogatja a döntések meghozatalában és az akcióterv kidolgozásában. Ennek során közösen kell megtalálniuk azokat a gátló tényezőket is, amelyek visszatartanak, vagy eltérítenek a célok elérésétől. A változást tanulni kell,  a fejlődéshez pedig tettek szükségesek. A cél eléréséért az ügyfél a coaching ülések közti időszakban a kapott feladatokon "dolgozik". A coaching folyamat végeztével a fejlődés belső indíttatásból tovább folytatódik, a felelősségvállalás és elköteleződés megmarad. Így az ügyfél önállóan, külső támogatás nélkül is boldogul. A coach megnyugodhat: ügyfele önálló fejlődésre vált képessé. A folyamat lezárása közös  visszatekintésből, értékelésből és összegzésből áll.

A coaching pozitív hozadéka, hogy az ember rejtett erőforrásait megmozgatja, feltárja a motivációs tényezőket és mozgósít. A támogatással elkészített terv megvalósítható lesz, de az akadályok és hátráltató tényezők áttekintése is közelebb visz a célhoz vezető úton. A jobb önismeret, a fejlődés által nő az ügyfél önbizalma, önértékelése és önbecsülése. Könnyebben néz szembe a nehéz döntésekkel, megtanulja azokat a technikákat, melyekkel legyőzheti a stresszt vagy kezelheti a konfliktusokat.

Címkék: motiváció figyelem megértés víz önismeret önbizalom konfliktus coaching odafigyelés vezető flow coach kísér áramlat értő hallgatás