HTML

Bemutatkozás

Örvényesi Rita marketing coach vagyok. Marketing-folyamatokat és szervezeteket támogatok egyéni és team-cochinggal. Erős, megbízható, gyakorlatias és a kihívásokat kedvelő coachként hatékony és megtérülő coaching folyamatokra törekszem.

Bővebben »

Munkamódszerem

A Verto elnevezés a latin "vertere" szóból származik. A jelentése fordul. A Verto Coaching nevéhez hűen arra törekszem, hogy fordulatot hozzak a coaching-partner életébe. Tudatos emberi és munkakapcsolatot felépítve, együtt gondolkozva, odafigyelve inspirálom, katalizálom őt saját, rejtett képességeinek, készségeinek feltárására, fejlesztésére.

Bővebben»

Önismret

"Lassan haladok, de sohasem hátrafelé." Abraham Lincoln szavai mindannyiunk számára biztatást jelenthetnek. Az önismeret útján elindulni nehéz csak, kezdetben lassan lépegetünk, bizonytalanul és félve ismerkedünk saját érzelmeinkkel, gondolatainkkal. Ahogy haladunk előre, egyre többet és többet szeretnénk tudni magunkról, s megértjük, hogy az önismereti vizsgálódás egész életünkön át tart.

Mi a life-coaching?

2011.02.07. 10:20

Hívjuk csak életvezetési tanácsadásnak... bár a coaching és a tanácsadás nincsenek "jóban" egymással. Ha hasonlatot kell írnom, a konzerv főzeléket hasonlítanám a francia mesterszakácsok tudományához. A tanácsadás konzerv megoldásai vagy "ízlenek" vagy sem. A francia mesterszakács főztje pedig az egyén ízlését, elvárásait veszi figyelembe. A life-coaching folyamatban a coach nem ad kész megoldásokat. Az utat, a lehetőségeket csakis a coaching-partner találhatja meg.

A life coaching és a business coaching közt párhuzam húzható: az egyik a magánéletet, a másik elsőrorban a munkahelyi környezetet érinti. A magánéleti coaching során általában magánemberek, a business coaching során pedig vállalatok, cégek a megrendelők. Természetes, hogy van átfedés, hiszen a munkahelyi gondok kihatnak a magánéletre, de a magánéleti problémák is feszültséget okozhatnak a munkahelyen.

A life-coach elsősorban a magánéleti gondok megoldásában támogatja ügyfelét. Az önismeret útján elérhető a nagyobb önbizalom, a magabiztosság, a konfliktusok kezelése. Az ügyfél a támogatás során megtanulja, hogyan kezelje a jövőben a felmerülő problémákat. Van, akinek a másoktól elviselt megaláztatás, van, akinek az állandó időhiány okoz gondot. A családi konfliktusok, a stresszes munkahely mind megoldható élethelyzetekké válnak a megfelelő eszközök birtokában. A lényeg a saját megoldás megtalálásában és önálló alkalmazásában van. Mindenki a saját életéért vállalhat felelősséget.

Mit is tesz pontosan egy life-coach? Soha nem mondja meg ügyfelének, mit tegyen.  (Persze a business-coach is ugyanígy jár el!) A megmondás a tanácsadó feladata. A life coach sokkal inkább katalizátor: abban segíti az ügyfelet, hogy megtalálja a válaszokat magában. Az önismeret, a saját magáért vállalt felelősség érzete nő, s az élet gondjaira adott válaszok az ÉN-ben születnek meg.

Miért nem pszichológus a life coach? A pszichológus mindig a múltra figyel: ott keresi a jelen magyarázatát. A coach mindig a jelenre koncentrál. A coachingf-olyamat lényeges eleme a figyelem és a megértés. A coaching nem terápia! A terápia feladata a betegség meggyógyítása. A coaching során az egészséges ember fejlődik, önmaga energiáit mozgósítva.

Címkék: terápia figyelem pszichológia megértés önismeret önbizalom konfliktus coaching life coaching odafigyelés coach