HTML

Bemutatkozás

Örvényesi Rita marketing coach vagyok. Marketing-folyamatokat és szervezeteket támogatok egyéni és team-cochinggal. Erős, megbízható, gyakorlatias és a kihívásokat kedvelő coachként hatékony és megtérülő coaching folyamatokra törekszem.

Bővebben »

Munkamódszerem

A Verto elnevezés a latin "vertere" szóból származik. A jelentése fordul. A Verto Coaching nevéhez hűen arra törekszem, hogy fordulatot hozzak a coaching-partner életébe. Tudatos emberi és munkakapcsolatot felépítve, együtt gondolkozva, odafigyelve inspirálom, katalizálom őt saját, rejtett képességeinek, készségeinek feltárására, fejlesztésére.

Bővebben»

Önismret

"Lassan haladok, de sohasem hátrafelé." Abraham Lincoln szavai mindannyiunk számára biztatást jelenthetnek. Az önismeret útján elindulni nehéz csak, kezdetben lassan lépegetünk, bizonytalanul és félve ismerkedünk saját érzelmeinkkel, gondolatainkkal. Ahogy haladunk előre, egyre többet és többet szeretnénk tudni magunkról, s megértjük, hogy az önismereti vizsgálódás egész életünkön át tart.

Árnyék és tükör

2011.02.10. 00:42

A „shadow” coaching árnyék-coachingot jelent. A coach és ügyfele megállapodnak egy munkanapban, melyen a coach végigkíséri, árnyékként követi ügyfelét.  Részt vesz megfigyelőként az aznapi megbeszéléseken, tárgyalásokon és értekezleteken vagy prezentációkon.  Csendben megfigyeli ügyfele kommunikációját, jegyzetel, majd a nap végén a tapasztaltakat visszajelzi. Úgy tükrözi vissza ügyfele viselkedését, mint a  nyugodt vízfelület. Napközben figyel ügyfele beszédére, hanghordozására, gesztusaira, az adminisztrációra, a telefonálási stílusára, vagy épp egy kézfogásra, a tárgyalás során felvett szerepeire, konfliktuskezelési stílusára. A visszajelzést a nap végén közösen kielemzik és értelmezik.  Megbeszélik a tapasztalt vezetői viselkedésformákat, értelmezik a háttérben álló célok tükrében a motivációkat. Lényeges a vezető pozitív megoldásainak kiemelése és megerősítése ("OK volt!"). Az árnyékcoaching legfőbb hozadéka  a coachingfolyamatban feldolgozandó, behozott probléma ismételt azonosítása, újonnan felfedezett, nem célravezető viselkedésminták leírása és a változtatáshoz szükséges lépések kimunkálása, majd azok gyakorlatba való átültetése. A végeredmény egy olyan viselkedésminta, mely hozzásegíti a vezetőt a stresszmentes és sikeres munkanapokhoz.

Címkék: visszajelzés árnyék tárgyalás megbeszélés konfliktus coaching változik segít vezető coach kísér shadow coaching