HTML

Bemutatkozás

Örvényesi Rita marketing coach vagyok. Marketing-folyamatokat és szervezeteket támogatok egyéni és team-cochinggal. Erős, megbízható, gyakorlatias és a kihívásokat kedvelő coachként hatékony és megtérülő coaching folyamatokra törekszem.

Bővebben »

Munkamódszerem

A Verto elnevezés a latin "vertere" szóból származik. A jelentése fordul. A Verto Coaching nevéhez hűen arra törekszem, hogy fordulatot hozzak a coaching-partner életébe. Tudatos emberi és munkakapcsolatot felépítve, együtt gondolkozva, odafigyelve inspirálom, katalizálom őt saját, rejtett képességeinek, készségeinek feltárására, fejlesztésére.

Bővebben»

Önismret

"Lassan haladok, de sohasem hátrafelé." Abraham Lincoln szavai mindannyiunk számára biztatást jelenthetnek. Az önismeret útján elindulni nehéz csak, kezdetben lassan lépegetünk, bizonytalanul és félve ismerkedünk saját érzelmeinkkel, gondolatainkkal. Ahogy haladunk előre, egyre többet és többet szeretnénk tudni magunkról, s megértjük, hogy az önismereti vizsgálódás egész életünkön át tart.

Coaching a közszférában

2011.02.14. 09:20

Magyarországon egyre ismertebb és elfogadottabb üzleti körökben a coaching, jelentését, tartalmát és a munkamódszert nem fedi sötétség. A cégvezetők és humánerőforrás-szakemberek ismerik és keresik a munkaerő fejlesztésének új lehetőségeit. A közszférában viszont még várni kell a coachingnak szabad utat engedő zöld lámpára.

De mit is jelent a közszféra? A közszféra a közszükségleti, közösségi és kollektív igények kielégítését biztosító szervezetek összessége. S mi a közszükséglet? A közszükséglet az az igény, mely a társadalom többségének tagjaiban felmerül. A közszférán belül az állami és az önkormányzati szerepvállalás kiemelkedően fontos, hiszen a közszféra a fejlődés katalizátora, a társadalmi és gazdasági fejlődés nagy jelentőségű tényezője.

A coaching ebben a speciális feltételek között működő hivatalokban, vállalatoknál, intézményeknél elsősorban a szervezeti kultúra fejlődésére tud hatni. A munkavégzés hatékonysága ugyanis másként nem befolyásolható: az értékrend és a szervezeti kultúra fejlesztése mutatkozik járható útnak. Nincsenek a kereskedelmi vagy gyártócégekhez hasonló klasszikus mérőszámok, piaci adatok, versenytársak, benchmarking. Ebben a munkában a coach gyakran dolgozik együtt szervezetfejlesztő szakemberekkel. A szervezet diagnosztikáját követően az intézmény, hivatal vezetőjével együtt kidolgozzák a kívánatos szervezeti kultúrához vezető fejlődési lépéseket, melyet a szervezetfejlesztési tanácsadó kísér. A coach feladata a vezetők támogatása a változásmenedzsmenttel párhuzamosan. Az újonnan létrejövő szervezeti kultúra megszilárdulását tekintve kulcsemberek a felső- és középvezetők. Ők azok, akik a coaching-folyamat során felismerik saját felelősségüket, a változásban játszott szerepüket és fontosságukat. Mindez hozzájárul az elköteleződésükhöz, mellyel kiállnak a változások mellett és a későbbiekben motiválni tudják munkatársaikat a hatékonyabb munkavégzésben.

Címkék: motiváció fejlődés coaching vezető közszféra coach pozíció szervezetfejlesztés