HTML

Bemutatkozás

Örvényesi Rita marketing coach vagyok. Marketing-folyamatokat és szervezeteket támogatok egyéni és team-cochinggal. Erős, megbízható, gyakorlatias és a kihívásokat kedvelő coachként hatékony és megtérülő coaching folyamatokra törekszem.

Bővebben »

Munkamódszerem

A Verto elnevezés a latin "vertere" szóból származik. A jelentése fordul. A Verto Coaching nevéhez hűen arra törekszem, hogy fordulatot hozzak a coaching-partner életébe. Tudatos emberi és munkakapcsolatot felépítve, együtt gondolkozva, odafigyelve inspirálom, katalizálom őt saját, rejtett képességeinek, készségeinek feltárására, fejlesztésére.

Bővebben»

Önismret

"Lassan haladok, de sohasem hátrafelé." Abraham Lincoln szavai mindannyiunk számára biztatást jelenthetnek. Az önismeret útján elindulni nehéz csak, kezdetben lassan lépegetünk, bizonytalanul és félve ismerkedünk saját érzelmeinkkel, gondolatainkkal. Ahogy haladunk előre, egyre többet és többet szeretnénk tudni magunkról, s megértjük, hogy az önismereti vizsgálódás egész életünkön át tart.

A konfliktus - 1. rész

2011.02.15. 09:53

A konfliktus jelentése a különféle értelmező szótárakban a teljesség igény nélkül: harc, veszekedés, vita, összecsapás, versengés, ellentétes és összeférhetetlen erők ütközése, küzdelem, ütközés...

Mindennapi életünk része, a különbség csak abban van, hogy ki miként reagál rá és miként kezeli, esetleg kerüli a konfliktusokat. A szó hallatán szinte mindenkinek negatív asszociációi támadnak, s elfeledkezünk arról, hogy egy konfliktus adott helyzetben energiákat szabadít fel, kísérletezésre biztat és mozgósít. Ez a konstruktív konfliktus.

Ennek ellentéte a destruktív, a romboló konfliktus. Erre általában akkor kerül sor, ha a véleménykülönbség egyenlőtlen felek közt lép fel, s nincsenek tisztázva a követendő szabályos s az egyetértés csekély. 

A konfliktusok kiterjedési foka

 

Friedrich Glasl osztrák közgazdász, a szervezetfejlesztés professzora dolgozta ki kilenclépcsős modelljét, melyben a konfliktus kiterjedését ábrázolja.

 

A konfliktus megoldási lehetőségeinek tekintetében ezt a kilenc szintet három csoportba sorolja.

1. MegkeményedésA konfliktusok kiterjedésének első szintjén valamely kiváltó tényező miatt feszültség alakul ki a felek között.  

2. VitaEzen a szinten a szemben állás felszínre kerül. Nyílt vita alakul ki a felek között, amely hordozza a konstruktivitás lehetőségét is.

3. Szavak nélkülHa az érintettek a vita szintjén nem tudták megoldani a konfliktust, a következő fokozatban visszavonulnak a közvetlen érintkezéstől. Megszakítják egymással a kapcsolatot, kerülik egymást.

4. Koalíció:  A negyedik szinten az érintettek harmadik felet vonnak be a maguk oldalán. A szövetségesnek elsősorban a szemben állás, a negatív beállítottság lelki megerősítése a funkciója.  

5. Tekintély elleni támadás:  Az ötödik fokozatban a felek egymást megtámadják elsősorban a szövetségesek, külső szemlélők figyelmének felkeltésével. Cél a másik leleplezése, tekintélyének rombolás a többiek előtt.  

6. Ultimátum:  Ezen a szinten a felek belső feszültsége tovább nő, aminek az lesz a következménye, hogy kölcsönösen megfenyegetik egymást. Komoly következményekkel járó ultimátum és ellen fenyegetés hangzik el.  

7. Korlátozott megsemmisítő támadás:  A fenyegetések nem hatottak, az ellenérzés tovább nő. Egymásról rossz szándékot feltételeznek, és jogosnak éreznek akár erőszakos eszközöket is használni. Felléphet a fizikai erőszak, de a másik fél megsemmisítése bizonyos helyzetekben a verbalitás szintjén is lehetséges.

8. A másik fél teljes megsemmisítéseA károkozás határai feloldódnak. Ezen a szinten a cél a másik fél rendszereinek teljes szétrombolása.  

9. Megsemmisítés bármi áron:  A cél továbbra is az ellenfél teljes megsemmisítése, de ezen az utolsó szinten felek felvállalják a jelentős saját veszteséget is, szélsőséges esetben a saját megsemmisülést is.

 

A konfliktus kiterjedési skála első fokozatainál még lehetséges a konstruktív megoldás, a nyertes-nyertes (win-win) helyzet elérése - akár külső közvetítő bevonása nélkül is. A skála végén egyre inkább vesztes-vesztes megoldásokat láthatunk, itt már külső segítség hatalmi kényszer formájában lehet hatékony.

Címkék: konfliktus vezető küzdés pozíció konfliktuskezelés