HTML

Bemutatkozás

Örvényesi Rita marketing coach vagyok. Marketing-folyamatokat és szervezeteket támogatok egyéni és team-cochinggal. Erős, megbízható, gyakorlatias és a kihívásokat kedvelő coachként hatékony és megtérülő coaching folyamatokra törekszem.

Bővebben »

Munkamódszerem

A Verto elnevezés a latin "vertere" szóból származik. A jelentése fordul. A Verto Coaching nevéhez hűen arra törekszem, hogy fordulatot hozzak a coaching-partner életébe. Tudatos emberi és munkakapcsolatot felépítve, együtt gondolkozva, odafigyelve inspirálom, katalizálom őt saját, rejtett képességeinek, készségeinek feltárására, fejlesztésére.

Bővebben»

Önismret

"Lassan haladok, de sohasem hátrafelé." Abraham Lincoln szavai mindannyiunk számára biztatást jelenthetnek. Az önismeret útján elindulni nehéz csak, kezdetben lassan lépegetünk, bizonytalanul és félve ismerkedünk saját érzelmeinkkel, gondolatainkkal. Ahogy haladunk előre, egyre többet és többet szeretnénk tudni magunkról, s megértjük, hogy az önismereti vizsgálódás egész életünkön át tart.

Konfliktus - 2. rész, a Killmann-féle konfliktuskezelési stratégia

2011.02.19. 19:54

A konfliktus fogalmát tisztáztuk és ha önismereti, önreflexiós szintünk elérte azt a magasságot, amikor két lépést hátrálva, távolabbról tudjuk nézni saját magunkat, akkor a konfliktusok többségét azonosítani tudjuk. Magunkat, mindennapi tevékenységeinket figyelve behatárolhatjuk a konfliktusok fajtáit, a kiváltó okokat illetve meghatározhatjuk saját konfliktuskezelési stílusunkat is. 

 

Az egyik legismertebb és legtöbbet használt modell  Thomas Killmann elméleti modellje, melyet az alábbi ábra szemléltet.
 
A versengő stílus mindig a győztes és vesztes helyzetre játszik. A cél a másik legyőzése, megegyezésre nincs törekvés. Az eredmény, azaz a győzelem mindig a másik rovására, azaz a veszteségére valósul meg.
 
Az alkalmazkodó stratégia követője lemond érdekei és vágyai érvényesítéséről, amint konfliktushelyzetben találja magát. Nem tudja vagy nem is akarja felvállalni a konfliktust.
 
Az elkerülő stratégia követői ugyan nem mondanak le az érdekeikről, de a konfliktushelyzetet kerülik. A legfontosabb és elsődleges cél, hogy a konfliktushelyzetben észrevétlen maradjon. A háttérben a megfélemlítés, a kényszer vagy érdek állhat.
 
A kompromisszumkereső stratégia során a felek közösen elfogadható megoldásra törekszenek, melynek eredménye mindkét fél érdekeinek és elvárásainak megfelel. természetesen mindkettőjük számára a kompromisszum visszalépés, azaz kisebb eredménnyel jár, mint amit eredetileg elterveztek. Ezt a stratégiát a rövidtávú, gyors konfliktuskezelésre használják, de a kölcsönös részengedmények csökkentik az elért eredményt.
A problémamegoldó (győztes-győztes azaz win-win) stratégia során a konfliktushelyzetben a felek olyan megoldásra törekednek, melyek mindkét fél érdekeinek és szükségleteinek, meggyőződésének megfelelnek. Természetesen ehhez az együttműködés nagyon magas szintje szükséges. Az együttműködés mellett az empátia, a megértés, az önérvényesítés és az önalávetés is fontos tulajdonság. A megoldás ez esetben a konfliktus hosszú távú kezelését jelenti, s a felek nagymértékű elkötelezettségével jár.
Az, hogy ki melyik konfliktuskezelési módszert alkalmazza, elsősorban személyiségfüggő. Természetesen a felsorolt stratégiák közül az asszertív hozzáállással elérhető problémamegoldó módszer bizonyul leghatásosabbnak. A konfliktus kezelése során a következő lépéseket érdemes észrevenni, kiemelni és ezek mentén haladni:
 

* A probléma felismerése és tudatosítása
* A másik nézőpont megismerése
* A másik fél gondolatainak megismerése és megértése
* A megértett gondolatok átfogalmazása és visszatükrözése
* A saját nézőpont megfogalmazása és ismertetése
* Törekvés a közös megoldás megtalálására
* Megoldáskeresés, opciók, lehetőségek vizsgálata
* A megoldás nyomon követése

Címkék: megértés önismeret konfliktus coaching odafigyelés coach konfliktuskezelés thomas killmann