HTML

Bemutatkozás

Örvényesi Rita marketing coach vagyok. Marketing-folyamatokat és szervezeteket támogatok egyéni és team-cochinggal. Erős, megbízható, gyakorlatias és a kihívásokat kedvelő coachként hatékony és megtérülő coaching folyamatokra törekszem.

Bővebben »

Munkamódszerem

A Verto elnevezés a latin "vertere" szóból származik. A jelentése fordul. A Verto Coaching nevéhez hűen arra törekszem, hogy fordulatot hozzak a coaching-partner életébe. Tudatos emberi és munkakapcsolatot felépítve, együtt gondolkozva, odafigyelve inspirálom, katalizálom őt saját, rejtett képességeinek, készségeinek feltárására, fejlesztésére.

Bővebben»

Önismret

"Lassan haladok, de sohasem hátrafelé." Abraham Lincoln szavai mindannyiunk számára biztatást jelenthetnek. Az önismeret útján elindulni nehéz csak, kezdetben lassan lépegetünk, bizonytalanul és félve ismerkedünk saját érzelmeinkkel, gondolatainkkal. Ahogy haladunk előre, egyre többet és többet szeretnénk tudni magunkról, s megértjük, hogy az önismereti vizsgálódás egész életünkön át tart.

A LASER-modell

2011.03.03. 14:38

Ez a modell is a coachingfolyamatra vonatkozik.

L (Learning) azaz tanulás. A coach feladata a tanulás feltételeinek biztosítása és fenntartása.

 

A (Assessing) azaz áttekintés, felülvizsgálat, értékelés. Ez az információgyűjtés szakasza. A folyamat során minden információ és visszajelzés fontos. Az ügyfél véleménye, a 180/360 fokos értékelés eredményei, teszteredmények, stb.

 

S (Strory-making) azaz a történet megalkotása. A coach ekkor már többféle irányt, lehetőséget, változatot lát, mely az ügyfél feljesztésének folyamatát, célját tartalmazza.

 

E (Enabling) azaz mérlegelés, elmozdítás. A támogató, segítő és hátráltató tényezők számbavétele.

 

R (Reframing) azaz újrakeretezés, szerkesztés. Ez a folyamatnak a változásokra koncentráló része, ekkor történnek a coachingfolyamat szempontjából legfontosabb interakciók.

Címkék: tanulás folyamat áttekintés coaching coach