HTML

Bemutatkozás

Örvényesi Rita marketing coach vagyok. Marketing-folyamatokat és szervezeteket támogatok egyéni és team-cochinggal. Erős, megbízható, gyakorlatias és a kihívásokat kedvelő coachként hatékony és megtérülő coaching folyamatokra törekszem.

Bővebben »

Munkamódszerem

A Verto elnevezés a latin "vertere" szóból származik. A jelentése fordul. A Verto Coaching nevéhez hűen arra törekszem, hogy fordulatot hozzak a coaching-partner életébe. Tudatos emberi és munkakapcsolatot felépítve, együtt gondolkozva, odafigyelve inspirálom, katalizálom őt saját, rejtett képességeinek, készségeinek feltárására, fejlesztésére.

Bővebben»

Önismret

"Lassan haladok, de sohasem hátrafelé." Abraham Lincoln szavai mindannyiunk számára biztatást jelenthetnek. Az önismeret útján elindulni nehéz csak, kezdetben lassan lépegetünk, bizonytalanul és félve ismerkedünk saját érzelmeinkkel, gondolatainkkal. Ahogy haladunk előre, egyre többet és többet szeretnénk tudni magunkról, s megértjük, hogy az önismereti vizsgálódás egész életünkön át tart.

A PACE-modell

2011.03.03. 14:34

Lynn I Ward dolgozta ki a modellt, elsősorban önismereti, önfeltáró folyamatként definiálták. A modell javaslata, hogy vonuljunk el és magányosan elmélkedve egy üres papírlappal és ceruzával, s tekintsük át álmainkat. Az álmok megvalósításához vezető út a PACE-modell.

P (Plan) = azaz tervezz! Készítsd el az álmok megvalósulásához vezető terveket határidőkkel.
A (Act) = azaz cselekedj! Igyekezzünk minden nap tenni valamit a terveink szerint annak érdekében, hogy eljussunk álmainkhoz. A siker érdekében minden nap tenni kell valamit!
C (Celebrate) = azaz ünnepelj! Minden apró sikert, az álmokhoz vezető minden lépést ünnepelj meg, tedd tudatossá sikeredet!
E (Energize) = azaz töltődj fel! Időnként pihenj meg, hogy másnaptól újult erővel láthass álmaid megvalósításához.

Fontos, hogy az álmok papírra vetésekor készüljünk fel a várható akadályokra! Vegyünk számba mindent, ami közbejöhet. A félelmek leírása ugyanolyan felemelő és felszabadító lehet, mint az álmok megélése.

Címkék: energia tervezés haladás coaching cselekvés coach aktivitás feltöltődés