HTML

Bemutatkozás

Örvényesi Rita marketing coach vagyok. Marketing-folyamatokat és szervezeteket támogatok egyéni és team-cochinggal. Erős, megbízható, gyakorlatias és a kihívásokat kedvelő coachként hatékony és megtérülő coaching folyamatokra törekszem.

Bővebben »

Munkamódszerem

A Verto elnevezés a latin "vertere" szóból származik. A jelentése fordul. A Verto Coaching nevéhez hűen arra törekszem, hogy fordulatot hozzak a coaching-partner életébe. Tudatos emberi és munkakapcsolatot felépítve, együtt gondolkozva, odafigyelve inspirálom, katalizálom őt saját, rejtett képességeinek, készségeinek feltárására, fejlesztésére.

Bővebben»

Önismret

"Lassan haladok, de sohasem hátrafelé." Abraham Lincoln szavai mindannyiunk számára biztatást jelenthetnek. Az önismeret útján elindulni nehéz csak, kezdetben lassan lépegetünk, bizonytalanul és félve ismerkedünk saját érzelmeinkkel, gondolatainkkal. Ahogy haladunk előre, egyre többet és többet szeretnénk tudni magunkról, s megértjük, hogy az önismereti vizsgálódás egész életünkön át tart.

A RAMM-modell

2011.03.03. 14:31

E coaching-modell kidolgozója Mitchell Axelrod. A modell a sikerre, a siker elérésére helyezi a hangsúlyt. Innen szárzmazik a modell elnevezése is. A modell egy kitűzött cél eléréséhez több opciót is megenged, kísérleti, kipróbáláson alapuló módszerrel halad, szükség esetén változtat, új irányba indul. Ezt a modellt az ötletekre nyitott, kísérletező vállalati kultúrákban lehet sikerrel alkalmazni. 

R (Result) = eredmény. A modell kiindulópontja az elérni kívánt eredmény meghatározása. Tudnunk kell, honnan hova haladunk.

A (Aciton) = cselekvés. A második pont a cél meghatározása után a tettek kidolgozása és végrehajtása. Csak akkor érhetők el a kitűzött célok, ha cselekszünk érte.

M (Measure) = mérés. A célok eléréséhez, a tettek végrehajtásához mérésekre van szükségünk, mert ezek segítenek meghatározni, hogy a cselekvésünk megfelelő irányban hald-e. Nem más ez, mint a mindennapi tettek folyamatos felülvizsgálata.

M (Modify) = módosítás, változtatás. Az első pont akkor hajtható végre, ha van erőnk változni, változtatni. Szükséges a szándék, az akarat. Ismernünk kell, hogy mit  és hogyan kell elvégezni a cél eléréséhez, tudnunk kell, hogy min és hogyan, mikor kell változtatni tetteinket, életünkön. Miben kell önmagunknak változni, mihez kell alkalmazkodnunk, mit kell elfogadnunk.

Címkék: eredmény módosítás cél coaching cselekvés coach ramm modell