HTML

Bemutatkozás

Örvényesi Rita marketing coach vagyok. Marketing-folyamatokat és szervezeteket támogatok egyéni és team-cochinggal. Erős, megbízható, gyakorlatias és a kihívásokat kedvelő coachként hatékony és megtérülő coaching folyamatokra törekszem.

Bővebben »

Munkamódszerem

A Verto elnevezés a latin "vertere" szóból származik. A jelentése fordul. A Verto Coaching nevéhez hűen arra törekszem, hogy fordulatot hozzak a coaching-partner életébe. Tudatos emberi és munkakapcsolatot felépítve, együtt gondolkozva, odafigyelve inspirálom, katalizálom őt saját, rejtett képességeinek, készségeinek feltárására, fejlesztésére.

Bővebben»

Önismret

"Lassan haladok, de sohasem hátrafelé." Abraham Lincoln szavai mindannyiunk számára biztatást jelenthetnek. Az önismeret útján elindulni nehéz csak, kezdetben lassan lépegetünk, bizonytalanul és félve ismerkedünk saját érzelmeinkkel, gondolatainkkal. Ahogy haladunk előre, egyre többet és többet szeretnénk tudni magunkról, s megértjük, hogy az önismereti vizsgálódás egész életünkön át tart.

A Vogelauer-modell

2011.03.03. 14:27

Az elismert és világhírű coach, Werner Vogelauer modellje öt szakaszra osztható. Vogelauer a belépést és kapcsolatfelvételt tekinti első szakaszként, mely során a legfontosabb a kölcsönös bizalom kiépítése, az elfogadás és a behozott téma alkalmasságának vizsgálata.

A második szakasz a megállapodás szakasza, melyben a kiindulási helyzet és a cél kerül vázolásra.

A harmadik szakasz a munkafázis további alpontokra osztható. A helyzetelemzést követi a problémamegoldás és a terv kialakítása. Témájából adódóan ez a leghosszabb munkafázis. Vogelauer további rész-munkafolyamatokat is meghatároz:

Elsőként elemzi az ügyfelet aktuálisan foglalkoztató problémát, hiszen ennek megoldatlansága gátlóan hathat az elérendő cél felé vezető úton. A következő lépés az ügyfél által megélt pozitív és negatív élmények elemzéséből áll: midnezt természetesen a cél elérésének tükrében töreténik. A következő lépés a célok esetleges módosítása vagy új célok meghatározása. Ezt követően kerülhet csak sor a tervek gyakorlati megvalósítására, azaz a Ki? Mikor? Mit csinál? Hogyan teszi? kérdésekre. A visszatekintés egy-egy coaching ülés összegzése.

A negyedik szakasz a lezárás, az ötödik az értékelés folyamatát foglalja magában.

Címkék: ügyfél session coaching coach werner vogelauer