HTML

Bemutatkozás

Örvényesi Rita marketing coach vagyok. Marketing-folyamatokat és szervezeteket támogatok egyéni és team-cochinggal. Erős, megbízható, gyakorlatias és a kihívásokat kedvelő coachként hatékony és megtérülő coaching folyamatokra törekszem.

Bővebben »

Munkamódszerem

A Verto elnevezés a latin "vertere" szóból származik. A jelentése fordul. A Verto Coaching nevéhez hűen arra törekszem, hogy fordulatot hozzak a coaching-partner életébe. Tudatos emberi és munkakapcsolatot felépítve, együtt gondolkozva, odafigyelve inspirálom, katalizálom őt saját, rejtett képességeinek, készségeinek feltárására, fejlesztésére.

Bővebben»

Önismret

"Lassan haladok, de sohasem hátrafelé." Abraham Lincoln szavai mindannyiunk számára biztatást jelenthetnek. Az önismeret útján elindulni nehéz csak, kezdetben lassan lépegetünk, bizonytalanul és félve ismerkedünk saját érzelmeinkkel, gondolatainkkal. Ahogy haladunk előre, egyre többet és többet szeretnénk tudni magunkról, s megértjük, hogy az önismereti vizsgálódás egész életünkön át tart.

A DIADAL-modell

2011.03.08. 09:46

Ez az első magyar coachingmodell, kidolgozója Komócsin Laura. A modell fázisai a következők:

D, azaz diagnózis. A coach felméri a jelen helyzetet, kérdez, megismer, bizalmat épít.
I, azaz iránykijelölés. A coach segítségével az ügyfél meghatározza a coachingfolyamat irányát, közösen kijelölik a célt. (lsd. SMART-cél)
A, azaz alternatívák. A coach  segítségével az ügyfél meghatározza a vágyott jövőképet, s az oda vezető utakat is vázolja. Fontos, hogy minden lehetőséget, opciót vegyenek számba.
D, azaz döntés. A coach feladata a támogatás, az ügyfélé az összegyűjtött alternatívák közüli választás.
A, azaz alkalmazás. Ebben a fázisban az ügyfél végigjárja a kiválasztott utat, cselekszik. Ez az a pont, ahol cselekedni kell, de ez az, ahol akadályok léphetnek fel a megvalósítás során.
L, azaz lezárás. A coachingfolyamat akkor zárul le, ha az ügyfél elérte a kitűzött célt. A lezárás része a közös ünneplés és az összegzés elkészítése is.

Címkék: coaching coach diadal modell