HTML

Bemutatkozás

Örvényesi Rita marketing coach vagyok. Marketing-folyamatokat és szervezeteket támogatok egyéni és team-cochinggal. Erős, megbízható, gyakorlatias és a kihívásokat kedvelő coachként hatékony és megtérülő coaching folyamatokra törekszem.

Bővebben »

Munkamódszerem

A Verto elnevezés a latin "vertere" szóból származik. A jelentése fordul. A Verto Coaching nevéhez hűen arra törekszem, hogy fordulatot hozzak a coaching-partner életébe. Tudatos emberi és munkakapcsolatot felépítve, együtt gondolkozva, odafigyelve inspirálom, katalizálom őt saját, rejtett képességeinek, készségeinek feltárására, fejlesztésére.

Bővebben»

Önismret

"Lassan haladok, de sohasem hátrafelé." Abraham Lincoln szavai mindannyiunk számára biztatást jelenthetnek. Az önismeret útján elindulni nehéz csak, kezdetben lassan lépegetünk, bizonytalanul és félve ismerkedünk saját érzelmeinkkel, gondolatainkkal. Ahogy haladunk előre, egyre többet és többet szeretnénk tudni magunkról, s megértjük, hogy az önismereti vizsgálódás egész életünkön át tart.

A tranzakcióanalízis

2011.03.08. 14:39

A tranzakcióanalízis személyiség- és szisztematikus pszichológiai elmélet, megalkotója a kanadai származású Eric Berne (1910-1970). 1964-ben megalakították a Nemzetközi Tranzakcióanalízis Szövetséget (ITAA). Ugyanebben az évben megjelent Berne legismertebb műve, az Emberi játszmák. (link link link)

A Berne által leírt három énállapot (Szülői én, Felnőtti én és Gyermeki én) párhuzamba állítható Sigmund Freud személyiségelméletével.

Szülői (Sz): amikor úgy viselkedek, gondolkodom és érzek, ahogy azt szüleimtől láttam, vagy szülő figuráimról másoltam, akkor Szülői én-állapotban vagyok.

Felnőtt (F): amikor olyan módon gondolkodom, viselkedem és érzek, hogy ez a körülöttem történő eseményekre közvetlen reakció, melynek során felhasználom összes felnőtt képességemet, akkor Felnőtt én állapotban vagyok.

Gyermeki (Gy): ha úgy viselkedek, gondolkodom és érzek, mint gyermekkoromban, akkor Gyermeki én-állapotban vagyok.

Az egészséges és kiegyensúlyozott személyiségnek mind a három én-állapotára szüksége van. A Felnőttre szükségünk van az „itt-és-most” probléma megoldásban, képessé tesz minket arra, hogy az életet kompetens hatékony módon éljük. A társadalomba való beilleszkedéshez a Szülőiben hordozott szabályok sorára van szükség. Gyermeki én-állapotunkban juthatunk el a gyermekkorunkban birtokolt intuitív képességekhez.

Berne vizsgálta, hogy az egyes tranzakciók (azaz simogatások, közlések, kommunikációs részegységek) az egyén melyik énállapotából indulnak, és a másik félnek melyik énálapotát célozzák meg. Megkülönböztet kiegészítő, keresztezett, rejtett és úgynevezett duplafenekű tranzakciót.

Forrás: Wikipédia

Könyvajánló:
F. Várkonyi Zsuzsa: Tanulom magam
Eric Berne: EMberi játszmák

Címkék: tranzakcióanalízis sorskönyv pszichológia önismeret t.a. felnőtt én szülői én gyermeki én