HTML

Bemutatkozás

Örvényesi Rita marketing coach vagyok. Marketing-folyamatokat és szervezeteket támogatok egyéni és team-cochinggal. Erős, megbízható, gyakorlatias és a kihívásokat kedvelő coachként hatékony és megtérülő coaching folyamatokra törekszem.

Bővebben »

Munkamódszerem

A Verto elnevezés a latin "vertere" szóból származik. A jelentése fordul. A Verto Coaching nevéhez hűen arra törekszem, hogy fordulatot hozzak a coaching-partner életébe. Tudatos emberi és munkakapcsolatot felépítve, együtt gondolkozva, odafigyelve inspirálom, katalizálom őt saját, rejtett képességeinek, készségeinek feltárására, fejlesztésére.

Bővebben»

Önismret

"Lassan haladok, de sohasem hátrafelé." Abraham Lincoln szavai mindannyiunk számára biztatást jelenthetnek. Az önismeret útján elindulni nehéz csak, kezdetben lassan lépegetünk, bizonytalanul és félve ismerkedünk saját érzelmeinkkel, gondolatainkkal. Ahogy haladunk előre, egyre többet és többet szeretnénk tudni magunkról, s megértjük, hogy az önismereti vizsgálódás egész életünkön át tart.

Asszertivitás - önérvényesítő magatartás

2011.03.08. 09:19

Az asszertivitás jelentése: az önérvényesítés képessége. Asszertív: kellő határozottságú és öntudatos. Az asszertív magatartás pozitívan önérvényesítő, azaz aki így viselkedik, az képes kifejezni érzéseit, gondolatait, érvényesíteni jogait. A célokhoz vezető úton az asszertív ember figyelembe veszi mások gondolatait, értékeit, jogait és érzéseit.
Verbális, azaz a szóban és írásban zajló kommunikációban az asszertív viselkedés a következőket jelenti: A beszélő képes határozottan megfogalmazni szándékát és céljait, Nyíltan kifejezi érzéseit és egyenesen, világosan kommunikál. Szóhasználata tárgyszerű, kerüli a mellébeszélést és körbeírást. 

A nonverbális kommunikációban, azaz a mimika, a testtartás és a gesztusok nyelvén az asszertív ember magabiztosan mozog, testtartása nyugodt, egyenes, hangja nyugodt, állandó szemkontaktust tart beszélgetőtársával.  Az asszertív magatartású ember testbeszéde is erősíti a kimondott szavakat.
 
Az agresszív ember kommunikációjára a  „Te üzenetek” jellemzők, addig az asszertív ember  „Én üzeneteket” használ.
 
Az önfeltáró én üzenetben az ember magáról mond valamit, a gondolatait, nézeteit érzéseit fejezi ki. Az érzések akár pozitívak, akár negatívak, nyíltan kimondhatók. Érzésekkel szemben nem lehet ugyanis vitába szállni. Pl.: Nagyon kellemes beszélgetés volt, köszönöm. vagy: Nagyon elkeserít az Ön véleménye. Nagyon rosszul esik, ha nem ismeri el a munkámat. Igen jól esett, hogy Ön megdicsérte a prezentációmat.
 
Megelőző én üzenettel az fejezhető ki asszertív módon, hogy fontos kérésünk, igényünk van, melyben a beszélgetőtárs tud segíteni, vagy olyan problémánk van, amelynek megoldásához másnak a segítségére van szükségünk. Megelőző én üzenetekkel lehet elkerülni az esetleges jövőbeni konfliktusokat is.
Pl.: Szeretnék több felelősségteljes feladatot kapni, de ehhez szükségem lesz az ön segítségére. Attól tartok, hogy nem tudom megszakítani a szabadságomat emiatt a tárgyalás miatt, keressünk másik időpontot.
 
Konfrontáló én üzenettel az fejelzhető ki, ha a másik fél viselkedése elfogadhatatlan számunkra.  Pl.: Nagyon rosszul esik az igazságtalan bírálata. Bántó számomra, hogy nem figyel az általam mondottakra, folytassuk a beszélgetést olyan időpontban, amikor tud elegendő figyelmet szentelni a beszélgetésünkre.
 
Elutasító én üzenettel nemet mondunk valakinek, egy olyan helyzetben, melynben a beszélgetőtárs számunkra elfogadhatatlan vagy érdekeinket sértő  követelést támaszt.  Ekkor is az érzéseinket mondjuk ki arra vonatkozólag, hogy miért elfogadhatatlan és ezáltal nem teljesíthető a másik kérése.
Pl.: Nem fogok többé Öntől rendelni, mert nagyon megbántott.

Címkék: kommunikáció konfliktus coaching asszertivitás coach konfliktuskezelés