HTML

Bemutatkozás

Örvényesi Rita marketing coach vagyok. Marketing-folyamatokat és szervezeteket támogatok egyéni és team-cochinggal. Erős, megbízható, gyakorlatias és a kihívásokat kedvelő coachként hatékony és megtérülő coaching folyamatokra törekszem.

Bővebben »

Munkamódszerem

A Verto elnevezés a latin "vertere" szóból származik. A jelentése fordul. A Verto Coaching nevéhez hűen arra törekszem, hogy fordulatot hozzak a coaching-partner életébe. Tudatos emberi és munkakapcsolatot felépítve, együtt gondolkozva, odafigyelve inspirálom, katalizálom őt saját, rejtett képességeinek, készségeinek feltárására, fejlesztésére.

Bővebben»

Önismret

"Lassan haladok, de sohasem hátrafelé." Abraham Lincoln szavai mindannyiunk számára biztatást jelenthetnek. Az önismeret útján elindulni nehéz csak, kezdetben lassan lépegetünk, bizonytalanul és félve ismerkedünk saját érzelmeinkkel, gondolatainkkal. Ahogy haladunk előre, egyre többet és többet szeretnénk tudni magunkról, s megértjük, hogy az önismereti vizsgálódás egész életünkön át tart.

A Gestalt pszichológai - alaklélektan

2011.03.24. 14:46

A Gestalt-pszichológia, más néven az alaklélektan a két háború között Németországban élte fénykorát. Ez a pszichológiai irányzat az észleléssel és az észlelési élményekkel, az ezekkel összefüggő ingermintázatokkal foglalkozott. A Gestalt-pszichológia mottója, hogy "az egész több, mint a részek összege". Főbb képviselői voltak: Kurt Koffka, Max Wertheimer, Wolfgang Kölher és Kurt Lewin. Vizsgálták a méretérzékelés, a látás és a mozgás érzékelését. Az alapelveket kiterjesztették a tanulásra és a fejlődésre is.

Hitler hatalomra kerülésével a Gestalt-pszichológia képviselői az Egyesült Államokba emigráltak, ahol ekkoriban a behaviorizmus volt az uralkodó pszichológiai nézőpont.  A Gestalt-irányzat tehát Amerikában fejlődött tovább, nagy hatással volt a szociálpszichológiára. Ezért a kognitív irányzat előfutárának tartják. A mai modern pszichológiai irányzatok egyre inkább beépítik az alaklélektan eredményeit.

Címkék: élmény pszichológia látás érzékelés gestalt gestalt pszichológia alaklélektan