HTML

Bemutatkozás

Örvényesi Rita marketing coach vagyok. Marketing-folyamatokat és szervezeteket támogatok egyéni és team-cochinggal. Erős, megbízható, gyakorlatias és a kihívásokat kedvelő coachként hatékony és megtérülő coaching folyamatokra törekszem.

Bővebben »

Munkamódszerem

A Verto elnevezés a latin "vertere" szóból származik. A jelentése fordul. A Verto Coaching nevéhez hűen arra törekszem, hogy fordulatot hozzak a coaching-partner életébe. Tudatos emberi és munkakapcsolatot felépítve, együtt gondolkozva, odafigyelve inspirálom, katalizálom őt saját, rejtett képességeinek, készségeinek feltárására, fejlesztésére.

Bővebben»

Önismret

"Lassan haladok, de sohasem hátrafelé." Abraham Lincoln szavai mindannyiunk számára biztatást jelenthetnek. Az önismeret útján elindulni nehéz csak, kezdetben lassan lépegetünk, bizonytalanul és félve ismerkedünk saját érzelmeinkkel, gondolatainkkal. Ahogy haladunk előre, egyre többet és többet szeretnénk tudni magunkról, s megértjük, hogy az önismereti vizsgálódás egész életünkön át tart.

Mit is jelent a kompetencia?

2011.03.31. 14:28

Annyit emlegetjük, oly sokat írtam már róla... De mit is jelent a kompetencia? A szó különböző értelmező szótárakban leírt jelentése: hatáskör, illetékesség, hozzáértés, képesség, alkalmasság. Jelenti még a megtanult, tapasztalt, átélt és örökölt adottságok ösztönös mechanizmusának összességét is. A kompetencia az elméleti tudás gyakorlati alkalmazásának képessége különböző élethelyzetekben.

 

 

 

 

A kompetencia hat összetevője a következő:

  • ismeretek, tudás (knowledge)

  • készségek-jártasságok (skills)

  • személyes értékek (value)

  • attitüd (attitude)

  • személyiségvonások (character)

  • motivációk (motivation)

Vezetői magatartás vizsgálatakor a kompetenciának nevezzük a vezetői készségeket: a tervezőkészséget, az erőforrások és munkakörülmények biztosítását, a célok kitűzését, a feladatok ütemezését. Szükség van a szervezőkészségre és az erőforrások optimalizálására is. A vezetői készség megmutatkozik a vezető által támasztott elvárásokban, a mérés és értékelés módjában és jellegében. A döntési készség mint kompetencia a helyzetből adódó, annak súlyát logikusan értékelő, a rendelkezésre álló információk alapján a legjobb lehetőség kiválasztását jelenti. Szintén elengedhetetlen vezetői készség a kapcsolattartás, valamint a vezetői szerep elfogadtatása a munkatársakkal. Végül, de nem utolsó sorban nagyon fontos alkalmassági feltétel a motiválás, a munkatársak fejlesztése a szervezeti kultúrához és a szervezeti elvárásokhoz igazítva a tevékenységet.
Nem is mindig kell idegen szavakat használni... Itt az alkalmasság, képesség, készség, hozzáértés.