HTML

Bemutatkozás

Örvényesi Rita marketing coach vagyok. Marketing-folyamatokat és szervezeteket támogatok egyéni és team-cochinggal. Erős, megbízható, gyakorlatias és a kihívásokat kedvelő coachként hatékony és megtérülő coaching folyamatokra törekszem.

Bővebben »

Munkamódszerem

A Verto elnevezés a latin "vertere" szóból származik. A jelentése fordul. A Verto Coaching nevéhez hűen arra törekszem, hogy fordulatot hozzak a coaching-partner életébe. Tudatos emberi és munkakapcsolatot felépítve, együtt gondolkozva, odafigyelve inspirálom, katalizálom őt saját, rejtett képességeinek, készségeinek feltárására, fejlesztésére.

Bővebben»

Önismret

"Lassan haladok, de sohasem hátrafelé." Abraham Lincoln szavai mindannyiunk számára biztatást jelenthetnek. Az önismeret útján elindulni nehéz csak, kezdetben lassan lépegetünk, bizonytalanul és félve ismerkedünk saját érzelmeinkkel, gondolatainkkal. Ahogy haladunk előre, egyre többet és többet szeretnénk tudni magunkról, s megértjük, hogy az önismereti vizsgálódás egész életünkön át tart.

Gondolkodás és intelligencia

2011.05.02. 07:29

A szombati előadáson szóba került az érzelmi intelligencia, a gondolkodás és az érzelmek egymásra hatása és a gondolat ereje is. Úgy érzetem, érdemes megosztani az ott hallottakat. Arra gondoltam, hogy a téma nem csak engem érdekel, ezért további bejegyzésekben is fogok foglalkozni az érzelmi intelligenciával.

Hosszú éveken keresztül az emberek intelligenciáját kizárólag az IQ-tesztekkel mérték és határozták meg. De  ezek a tesztek figyelmen kívül hagyják az emberek különbözőségét. Mindenki másként gondolkodik, más területek az erősségei és bizony mindenkinek vannak gyengéi is. Mennyire elfelejtettük, hogy a sokoldalúság és a tehetség mindenkiben benne rejlik.

 

 

"A reneszánsz a nagy egyéniségek kora. Őket a sokoldalúság jellemzi és a tudás teljességének birtoklási vágya. A művész: festő, szobrász, építész, zenész és költő egyszerre. Sőt gyakran még tudós és politikus is - világi érdeklődéssel, szabad fejlődéssel és erkölcsi gáttalansággal. Példátlan sokoldalúságával a nagy ember az új embereszmény megtestesítője. A művészetekben erős vágy jellemzi a hírnév, a halhatatlanság után, de még életükben meg akarták kapni a babérokat. És az értékelés hiánytalanul megtörtént, mert a nagy művészek mind ismertek és népszerűek voltak. A reneszánsz új erkölcse a származás meghatározó szerepe helyett az egyéni értékek, az egyéniség etikáját bontakoztatja ki. Az erős, célratörő, (másokkal nem törődő) ember joga és a polgár magabiztossága érvényesül. Valamint a korszakot előrevivő szabad személyiségű és vállalkozású, önálló, a maga fejével gondolkodó egyéniség fontossága." (eduline)

Howard Gardner amerikai pszichológus professzor dolgozta ki a többszörös intelligencia elméletét. Elméletében nyelvi, logikai-matematikai, téri, zenei, testi-kinesztéziás és kétféle személyes intelligenciát nevez meg. A mindenki által ismert intelligenciatesztek az első hármat mérik. Zenei intelligencián többek között a ritmus, hangmagasság érzékelését érti, a testi-kinesztéziás intelligencia mutatója, hogy valaki mennyire bánik ügyesen a tárgyakkal, mennyire tudja kontrollálni saját mozgásait, a személyes intelligenciának pedig két összetevőjét írja le: a személyen belüli és a személyközi intelligenciát. Az egyes intelligenciatípusok fejlettségére hatással van az öröklődés és a kultúra is. Gardner 1998-ban további három intelligencia típust állapított meg, a naturalista, spirituális és egzisztenciális intelligenciát. (Forrás: Wikipedia)

A BBC 2004-ben tett elérhetővé egy tesztet, mely a különböző  gondolkodási módok felfedésére alkalmas. Az online kérdőív stílusosan a Leonardo nevet kapta, utalásul a  legnagyobb reneszánsz művész és ember sokoldalúságára. Köszönet illeti csoporttársamat, aki felhívta a figyelmemet a tesztre, mely itt érhető el.

Címkék: gondolat gondolkodás képesség intelligencia érzelmi intelligencia készség howard gardner