HTML

Bemutatkozás

Örvényesi Rita marketing coach vagyok. Marketing-folyamatokat és szervezeteket támogatok egyéni és team-cochinggal. Erős, megbízható, gyakorlatias és a kihívásokat kedvelő coachként hatékony és megtérülő coaching folyamatokra törekszem.

Bővebben »

Munkamódszerem

A Verto elnevezés a latin "vertere" szóból származik. A jelentése fordul. A Verto Coaching nevéhez hűen arra törekszem, hogy fordulatot hozzak a coaching-partner életébe. Tudatos emberi és munkakapcsolatot felépítve, együtt gondolkozva, odafigyelve inspirálom, katalizálom őt saját, rejtett képességeinek, készségeinek feltárására, fejlesztésére.

Bővebben»

Önismret

"Lassan haladok, de sohasem hátrafelé." Abraham Lincoln szavai mindannyiunk számára biztatást jelenthetnek. Az önismeret útján elindulni nehéz csak, kezdetben lassan lépegetünk, bizonytalanul és félve ismerkedünk saját érzelmeinkkel, gondolatainkkal. Ahogy haladunk előre, egyre többet és többet szeretnénk tudni magunkról, s megértjük, hogy az önismereti vizsgálódás egész életünkön át tart.

A szociális helyzetismeret nem empátia!

2011.05.11. 06:53

Tegnap egy kedves régi ismerőssel futottam össze, aki örömmel számolt be arról, hogy rendszeresen olvassa a blogomat - őt ezúton is üdvözlöm! Gyorsan el is mesélte, hogy mennyire örült az empátiáról és érzésekről szóló cikksorozatnak, mert megbizonyosodott arról, hogy bizony magas az EQ-ja. Persze jól belemerültünk a témába és kitértünk arra is, hogy mi nem az empátia.

Elevenítsük csak fel, hogy mi is az empátia feltétele? Csupán annyi, hogy érzéseink a másik ember érzéseit, élményeit tükrözzék. Épp ezért észleléskor nem a racionális szempontok, hanem az érzelmi elemek állnak előtérben. A hétköznapokban gyakori, hogy a helyzetet, személyt, érzést érintő  feltételezésünk tudattalanul is racionális síkon alakul ki. Előre feltételezzük, tudjuk, hogy ki mit fog mondani, mi fog történni, ki hogyan fog viselkedni. Később ezt  hajlamosak vagyunk tudatosan empátiaként értékelni.

Pedig ezek a feltevések az emberi magatartás közös normáinak ismeretén alapulnak. Pontosan arra valók, hogy összehangolják az egymással kapcsolatban levő emberek viselkedését. Nevezhetjük közös szociális vagy társas ismeretnek, helyzetértékelésnek is. Az ilyen tanult ismeretek alapján feltételezzük joggal, hogy akinek köszönünk, az visszaköszön, hogy akire rákiabálunk az visszakiabál és megállunk a rendőr intésére, kézjelére. Nem csak a viselkedés módja, hanem a cselekvés készségességére is előre lehet számítani, ha ismerjük a társadalmi szerepeket és a hozzájuk kapcsolatos normákat. Itt lépünk a szociológia tudományának területére, a modern szerepelmélet Ralph Linton által meghatározott definíciójához.

Összefoglalva: a társadalmi ismeretek, szociális társas tanult reakciók és szerepek ismeretéből adódó feltételezések a másik ember várható viselkedéséről nem empátia. Persze a széles körű tapasztalatokkal és a kapcsolatok, viszonyok tudatos felismerésével nagyon jól lehet boldogulni az élet számos területén. Az összefüggések ismerete, a tudatos értelmezés és az értelem túlsúlya néha az empátia rovására is megy. Hiszen ilyenkor szabályok alapján ítélünk. Az empátia érzésekre rezonál. Az empátiás úton szerzett érzelmek feldolgozásában már más a helyzet: a tapasztalatok, ismeretek megkönnyítik a helyzet és az érzelmek értékelését, értelmezését.

Címkék: gondolat érzelem gondolkodás eq tudatos tudatosság empátia coaching érzékelés érzelmi intelligencia szociális érzékenység coach szociális készség társas ismeret