HTML

Bemutatkozás

Örvényesi Rita marketing coach vagyok. Marketing-folyamatokat és szervezeteket támogatok egyéni és team-cochinggal. Erős, megbízható, gyakorlatias és a kihívásokat kedvelő coachként hatékony és megtérülő coaching folyamatokra törekszem.

Bővebben »

Munkamódszerem

A Verto elnevezés a latin "vertere" szóból származik. A jelentése fordul. A Verto Coaching nevéhez hűen arra törekszem, hogy fordulatot hozzak a coaching-partner életébe. Tudatos emberi és munkakapcsolatot felépítve, együtt gondolkozva, odafigyelve inspirálom, katalizálom őt saját, rejtett képességeinek, készségeinek feltárására, fejlesztésére.

Bővebben»

Önismret

"Lassan haladok, de sohasem hátrafelé." Abraham Lincoln szavai mindannyiunk számára biztatást jelenthetnek. Az önismeret útján elindulni nehéz csak, kezdetben lassan lépegetünk, bizonytalanul és félve ismerkedünk saját érzelmeinkkel, gondolatainkkal. Ahogy haladunk előre, egyre többet és többet szeretnénk tudni magunkról, s megértjük, hogy az önismereti vizsgálódás egész életünkön át tart.

Az énvédő mechanizmusok

2011.07.10. 13:23

Az énvédő mechanizmusok olyan gondolati, lelki folyamatok, melyek sérelmek, kudarcok, konfliktusok során lépnek működésbe. Az egyént érő feszültség, szorongás egyensúlyvesztés és a harmóniára, egyensúlyra való törekvés készteti a személyiséget arra, hogy önmagát védő, negatív hatásokat ellensúlyozó gondolati folyamatokat generáljon. Bármily furcsán hangzik is, ezek szociális tanulással sajátíthatók el.

Az elhárító, énvédő mechanizmus célja a feszültség feloldása és a pozitív önkép megerősítése, fenntartása. Az egyének által alkalmazott mechanizmusok eltérőek, de egyes életszakaszokban vagy helyzetekben egy ember is képes több, egymástól eltérő énvédő, elhárító mechanizmust alkalmazni. Életkortól, a lelki működés fejlettségétől is függnek a gyakran jellemet meghatározó énvédő, hárító kognitív folyamatok.
 

Ezeket Anna Freud, Sigmund Freud hatodik, utolsó gyermeke rendszerezte. A gyermekpszichológia megteremtőjének is tekintett Anna Freud nagyban hozzájárult a pszichoanalízis elméletének kiteljesítéséhez, folytatva édesapja munkásságát. Nagyobb hangsúlyt fektetett azonban az ego, az én szerepére.

Az énvédő mechanizmusok a következők: tagadás, disszociáció, projekció, intellektualizáció, fantázia, izoláció, hasítás, agresszió, kiélés, elfojtás, leértékelés, introjekció, racionalizáció, regresszió, reakció, sajnáltatás, helyettesítés, szublimáció, szomatizáció és a humor.

Címkék: stressz önértékelés viselkedés pszichológia önismeret érzés önigazolás stresszhatás