HTML

Bemutatkozás

Örvényesi Rita marketing coach vagyok. Marketing-folyamatokat és szervezeteket támogatok egyéni és team-cochinggal. Erős, megbízható, gyakorlatias és a kihívásokat kedvelő coachként hatékony és megtérülő coaching folyamatokra törekszem.

Bővebben »

Munkamódszerem

A Verto elnevezés a latin "vertere" szóból származik. A jelentése fordul. A Verto Coaching nevéhez hűen arra törekszem, hogy fordulatot hozzak a coaching-partner életébe. Tudatos emberi és munkakapcsolatot felépítve, együtt gondolkozva, odafigyelve inspirálom, katalizálom őt saját, rejtett képességeinek, készségeinek feltárására, fejlesztésére.

Bővebben»

Önismret

"Lassan haladok, de sohasem hátrafelé." Abraham Lincoln szavai mindannyiunk számára biztatást jelenthetnek. Az önismeret útján elindulni nehéz csak, kezdetben lassan lépegetünk, bizonytalanul és félve ismerkedünk saját érzelmeinkkel, gondolatainkkal. Ahogy haladunk előre, egyre többet és többet szeretnénk tudni magunkról, s megértjük, hogy az önismereti vizsgálódás egész életünkön át tart.

Kreativitás

2011.10.24. 06:59

Sokat foglalkoztat mostanában a kreativitás kérdése, mert marketingesként oly sokszor vártak tőlem és vártam én is másoktól kreativitást. Kreatív megoldásokat, ötleteket, munkatársakat szeretnénk nem csak a reklámok és marketing világában, hanem a munka bármely területén. Coaching-partnereimben önismereti munkájuk során egyre gyakrabban felmerülő kérdés, hogy:Mi a kreativitás?


Az alkotókészség a személyiség gondolati és cselekvési képességeinek összerendezettsége, mely lehetővé teszi valami új megteremtését, azaz az alkotást. Minden ember elképzel, gondolkodik, kitalál, kombinál és megvalósít. Minden ember kíváncsi és érdeklődik valami iránt. De az alkotás előfeltétele az önbizalom, a magabiztosság,  az önkifejezés szándéka. Minél nagyobb a meglevő korlátok elleni lázadás, minél magasabb szintű a nonkonformitás, minél nagyobb a környezet megváltoztatására vonatkozó szándék és a konstruktív megoldásokra való törekvés, annál magasabb a kreativitás szintje.

Mely tulajdonságok jellemzik az eltérő, kreatív gondolkodást?

A könnyedség (fluency) lényege, hogy mennyire vagyunk szellemi tevékenységeink során gyorsak, könnyedek. Milyen gyorsan és mennyiségben tudjuk feldolgozni és aktivizálni a rendelkezésünkre álló információkat, tudást, s milyen folyékonyan és könnyedén tudjuk kifejezni gondolatainkat, asszociációinkat, élményeinket, tapasztalatainkat.

A hajlékonyság, rugalmasság (flexibility) fontos kreatív tulajdonság. Hányféle módon tudunk megközelíteni egy problémát? Mennyire vagyunk képesek spontán alkalmazkodni vagy adaptálni szellemi teljesítményünket a változó igényekhez képest? Mennyire mozgékony az elménk s mennyire játékos?

Az eredetiség (originality) a nem mindennapi és a ritka, váratlan, találó, újszerű, szokatlan gondolatok és szellemiség jelzője. E tulajdonságnál érzékelhető jól az intelligencia és a kreativitás közti különbség. Hiszen az intelligencia a tudott ismeretek alkalmazása továbbfejlesztés nélkül. A kreativitás a tudott ismereteken túl újat hoz létre, eredeti megközelítést alkot.

Az újrafogalmazás (redefinition) a meglevő szellemi tudás, struktúra újraértelmezése. Az újszerű megközelítés, felülvizsgálat, átértékelés, átalakítás és átszervezés jellemző rá.

A problémaérzékenység, szenzitivás (sensibility) az akár rejtett gondok, ellentétek, ellentmondó érzelmek feltárását és meglátását jelenti. Az észlelésen, megértésen túl megszületik a megoldás igénye valamint a megoldással járó következmények vállalása is.

A kidolgozás (ellaboráció) a teljesség és komplexitás igénye. Az ötletek megvalósítása nélkül a kreativitás csupán szellemi síkon marad meg, nem válik alkotássá. Az alkotás folyamata gyakran hosszú, fárasztó és kitartó munkát igényel.

 

Címkék: gondolat gondolkodás alkotás folyamat képesség önismeret kreativitás coaching coach készség alkotni marketing coach