HTML

Bemutatkozás

Örvényesi Rita marketing coach vagyok. Marketing-folyamatokat és szervezeteket támogatok egyéni és team-cochinggal. Erős, megbízható, gyakorlatias és a kihívásokat kedvelő coachként hatékony és megtérülő coaching folyamatokra törekszem.

Bővebben »

Munkamódszerem

A Verto elnevezés a latin "vertere" szóból származik. A jelentése fordul. A Verto Coaching nevéhez hűen arra törekszem, hogy fordulatot hozzak a coaching-partner életébe. Tudatos emberi és munkakapcsolatot felépítve, együtt gondolkozva, odafigyelve inspirálom, katalizálom őt saját, rejtett képességeinek, készségeinek feltárására, fejlesztésére.

Bővebben»

Önismret

"Lassan haladok, de sohasem hátrafelé." Abraham Lincoln szavai mindannyiunk számára biztatást jelenthetnek. Az önismeret útján elindulni nehéz csak, kezdetben lassan lépegetünk, bizonytalanul és félve ismerkedünk saját érzelmeinkkel, gondolatainkkal. Ahogy haladunk előre, egyre többet és többet szeretnénk tudni magunkról, s megértjük, hogy az önismereti vizsgálódás egész életünkön át tart.

Három nap, három szó

2011.11.11. 00:49

Ha csak három szóval jellemezhetném az elmúlt három napot, akkor a következőket írnám: fókusz, figyelem, tudatosság.

Fókusz, azaz középpont. A munka és a tanulás állt a középpontban. A tanulást pedig mire is összpontosíthattam volna jobban, mint a coaching-folyamat fókuszon tartásához. Tudatosan igyekeztem a folyamatok során, hogy ne veszítsem el az irányt. De fókuszáltam önmagamra is. Jelenlétemre egy adott pillanatban.

Figyelem. Figyeltem önmagam, s észrevettem, amit új gondolatok és érzések születtek meg bennem. Felfigyeltem a bennem felsejlő apró kis érzelem-kezdeményekre, azután tudatosan nyomon követtem, amint nőttek és kiteljesedtek bennem. Próbáltam figyelmemet egy érzésre, egy gondolatra, egy feladatra összpontosítani. Jónak láttam elvetni korábbi szokásomat, és végre egyszerre csak egy dologgal foglalkoztam. Az érzékelés tökéletesebbé vált. A gondolatok elmélyültek. A kísérletem eredménye maradandó lesz. Csak figyelnem kell...

Tudatosság. Az elmúlt három nap kulcsszava. Tudatos fókuszálás és figyelem. Úgy gondoltam, hogy ezidáig is tudatosan éltem. De a koncentrált figyelem felfedte a részletek gazdagságát, mélyítette az önismeretet és bátor, új dolgok felfedezését tette lehetővé.

S milyen élmény volt az eltelt három nap? Fárasztó, tanulságos, boldog.

 

 

Címkék: érzelem figyelem önismeret tudatos tudatosság coaching érzékelés flow coach