HTML

Bemutatkozás

Örvényesi Rita marketing coach vagyok. Marketing-folyamatokat és szervezeteket támogatok egyéni és team-cochinggal. Erős, megbízható, gyakorlatias és a kihívásokat kedvelő coachként hatékony és megtérülő coaching folyamatokra törekszem.

Bővebben »

Munkamódszerem

A Verto elnevezés a latin "vertere" szóból származik. A jelentése fordul. A Verto Coaching nevéhez hűen arra törekszem, hogy fordulatot hozzak a coaching-partner életébe. Tudatos emberi és munkakapcsolatot felépítve, együtt gondolkozva, odafigyelve inspirálom, katalizálom őt saját, rejtett képességeinek, készségeinek feltárására, fejlesztésére.

Bővebben»

Önismret

"Lassan haladok, de sohasem hátrafelé." Abraham Lincoln szavai mindannyiunk számára biztatást jelenthetnek. Az önismeret útján elindulni nehéz csak, kezdetben lassan lépegetünk, bizonytalanul és félve ismerkedünk saját érzelmeinkkel, gondolatainkkal. Ahogy haladunk előre, egyre többet és többet szeretnénk tudni magunkról, s megértjük, hogy az önismereti vizsgálódás egész életünkön át tart.

Patrick Casement: Hibáinkból tanulunk

2011.11.27. 23:00

A kötetet a szakdolgozatomhoz ajánlotta Madai Kriszta. A szerző pszichoanalitikus terapeuta.

Konkrét esetek leírásain keresztül mutatja be azt a gondolati munkát, mellyel saját érzelmeit, vívódásait, vélt vagy valós hibáit tárja fel önmaga előtt. Belső szupervíziónak nevezi önreflexiós munkáját. 

"A könyv célja, hogy a terápiás élmény szereplői közötti tudattalan kommunikáció felszínre kerülő formáit felismerje, leírja és elkülönítse, hogy a résztvevők milyen szerepet játszanak benne."

Casement az esetek bemutatásában leírja saját gondolatait, meglátásait, passzív visszaemlékezéseit. Munkájával másokat is arra biztat, hogy a folyamatban azonnal, párhuzamosan - két fejjel  gondolkodva - elemezzék a terápia (coaching) történéseit, ugyanis a tudattalan kommunikáció és a segítő elvárása, hozzáállása, előítélete vagy emléke, felidézett érzelme befolyással lehet a folyamat lényegére.

Különösen tetszett, hogy a könyv borítóján Sandro Botticelli: Rágalom, lelkifurdalás című festménye (1495) látható.

Ebben az allegorikus jelenetben a rossz bíró szamárfüleit viselõ Midász király a Tudatlanság és a Gyanakvás alakja között ül és az Irigység felé nyújtja a kezét, aki az ártatlan embert vonszoló csapatot vezeti. Leghátul az Igazság mezítelen és magányos alakja áll...
 

Címkék: könyv terápia önkritika könyvajánló önismeret önvallomás coaching önreflexió coach pszichoterapeuta belső önreflexió