HTML

Bemutatkozás

Örvényesi Rita marketing coach vagyok. Marketing-folyamatokat és szervezeteket támogatok egyéni és team-cochinggal. Erős, megbízható, gyakorlatias és a kihívásokat kedvelő coachként hatékony és megtérülő coaching folyamatokra törekszem.

Bővebben »

Munkamódszerem

A Verto elnevezés a latin "vertere" szóból származik. A jelentése fordul. A Verto Coaching nevéhez hűen arra törekszem, hogy fordulatot hozzak a coaching-partner életébe. Tudatos emberi és munkakapcsolatot felépítve, együtt gondolkozva, odafigyelve inspirálom, katalizálom őt saját, rejtett képességeinek, készségeinek feltárására, fejlesztésére.

Bővebben»

Önismret

"Lassan haladok, de sohasem hátrafelé." Abraham Lincoln szavai mindannyiunk számára biztatást jelenthetnek. Az önismeret útján elindulni nehéz csak, kezdetben lassan lépegetünk, bizonytalanul és félve ismerkedünk saját érzelmeinkkel, gondolatainkkal. Ahogy haladunk előre, egyre többet és többet szeretnénk tudni magunkról, s megértjük, hogy az önismereti vizsgálódás egész életünkön át tart.

NLP - neurolingvisztikai programozás

2011.04.03. 12:49

Az NLP pszichológiai, pszichoterápiás és kommunikációs technikákat összefogó rendszer,  a neurolingvisztikus programozás rövidítése. Richard Bandler matematikus és programozó és John Grinder nyelvészprofesszor dolgozták ki az 1970-es években Kaliforniában. Vannak, akik határtudományként, mások áltudományként tekintenek rá. Pszichológusok szerint elmélete túlhaladott, mégis, az oktatásban, a humánerőforrás-menedzsmentben vagy a kommunikáció oktatásában gyakran használt módszer.

A „neuro-lingvisztikus programozás” kifejezés hátterében a következő felismerések állnak:

  • neuro: Minden viselkedésünk neurológiai folyamatokban gyökerezik: az érzékelésben és az észlelésben(látás, hallás, tapintás stb.), ill. a gondolkodásban is az idegrendszerünket használjuk.
  • lingvisztikus: Gondolatainkat a nyelv segítségével fejezzük ki, ugyanilyen módon kommunikálunk. Ha valamit mondani szeretnénk, a fejünkben lévő képet/hangot/érzést szavakba öntjük. A hallgató ezeket a szavakat alakítja vissza saját maga számára hanggá, képpé vagy érzéssé.
  • programozás: Gondolataink és viselkedésünk nem véletlenszerűen alakulnak, hanem bennünk lévő, mélyen gyökerező – a fenti értelemben vett – neurolingvisztikus sémákat, előírásokat követnek. Ezek a régen tanult sémák újratanulhatóak, vagyis az ember újraprogramozható. Ahogy a kisgyerek fejfájós anyját utánozva eltanulta, hogy amennyiben figyelmet és törődést szeretne a családjától, akkor ennek útja az, hogy megfájduljon a feje, ugyanúgy a felnőtt képes e programot újraírni, és a fej megfájdulása helyett alternatív megoldást kialakítani arra, hogy magára irányítsa családja figyelmét és törődését. (Forrás: Wikipedia)

Az NLP nyolc fontos területet jár körül: mentális térkép, nyelvi modellek, érzékszervi nyelv, állapotfiziológiák, szemmozgások, módosult tudatállapot, raport, keretek és célok.

Címkék: pszichológia nlp pszichiáter neurolingvisztikus programozás