HTML

Bemutatkozás

Örvényesi Rita marketing coach vagyok. Marketing-folyamatokat és szervezeteket támogatok egyéni és team-cochinggal. Erős, megbízható, gyakorlatias és a kihívásokat kedvelő coachként hatékony és megtérülő coaching folyamatokra törekszem.

Bővebben »

Munkamódszerem

A Verto elnevezés a latin "vertere" szóból származik. A jelentése fordul. A Verto Coaching nevéhez hűen arra törekszem, hogy fordulatot hozzak a coaching-partner életébe. Tudatos emberi és munkakapcsolatot felépítve, együtt gondolkozva, odafigyelve inspirálom, katalizálom őt saját, rejtett képességeinek, készségeinek feltárására, fejlesztésére.

Bővebben»

Önismret

"Lassan haladok, de sohasem hátrafelé." Abraham Lincoln szavai mindannyiunk számára biztatást jelenthetnek. Az önismeret útján elindulni nehéz csak, kezdetben lassan lépegetünk, bizonytalanul és félve ismerkedünk saját érzelmeinkkel, gondolatainkkal. Ahogy haladunk előre, egyre többet és többet szeretnénk tudni magunkról, s megértjük, hogy az önismereti vizsgálódás egész életünkön át tart.

A Kolb-féle tanulási stílusok

2011.05.16. 21:43

David A. Kolb amerikai tanuláskutató és szociálpszichológus dolgozta ki a tanulási stílus megállapítására vonatkozó tesztet. Kolb négy tanulási stílust különböztet meg. Elmélete szerint a tanulás ciklikusan ismétlődő folyamat, melyben a tapasztalatszerzés, a megfigyelés, a gondolkodás és az alkalmazás szakaszai különíthetők el. A tanulási ciklus kettős alapon nyugszik: az információk felvételén, megszerzésének módján, és annak feldolgozásán.

Kolb négy különböző tanulási stílust határozott meg:

1. Alkalmazkodó
A konkrét információkat tapasztalásokra építi és aktív kísérletezőként dolgozza fel. Cselekvésorientált, rugalmas, gyorsan alkalmazkodik és kockázatvállaló.

2. Divergens, nyitott
Konkrét információkat, tapasztalatokat gyűjt, reflektív megfigyelő. Az információkat megfigyelésen és megértésen át dolgozza fel.

3.Asszimiláló
Absztrakt információkat dolgoz fel megfigyelésen alapuló tapasztalatgyűjtéssel. Összehangolt modelleket alkot, logikus és elméletközpontú.

4.Konvergens
Elvont információkat gyakorlat- és cselekvésorientáltan alkalmaz, célratörő, tervezésorientált.

Kolb 12 kérdésből álló tesztet állított össze a tanulási stílus meghatározására, melynek ismerete fontos lépése lehet önismereti munkánknak. Tudatosíthatjuk a tanulás, munkavégzés során az információk szerzésének és feldolgozásának magunkra jellemző módját. A tudatosítás segít az esetleges kiegyensúlyozásban, vagy mások tanulási stílusának megértésében, elfogadásában. Az elfogadás, a megértés, a konfliktusok megértése és feldolgozása pozitív hozadéka saját tanulási stílusunk megértésének.

Ha érdekli Önt a teszt és az egyes stílusokra vonatkozó  leírás, kérem írjon a vertocoaching@gmail.com címre!
 

Címkék: önismeret coaching coach kolb tapasztalatszerzés alkalmazkodó tanulási stílus divergens konvergens asszimiláló tanulási ciklus